Termeni şi condiții

Articolele și informațiile postate pe semblog.ro reprezintă opinia autorului. Deținătorul siteului semblog.ro nu își asumă responsabilitatea legală pentru orice informație percepută  în mod eronat.

Utilizatorul este de acord să folosească siteul www.semblog.ro doar în scopuri legale și cu bună credință. În acest sens, utilizatorului îi este în mod strict interzis:

  • să transmită sau să creeze mesaje de hărţuire, discriminatorii, calomnioase, frauduloase sau de ameninţare, inclusiv mesaje cu caracter ofensator cu privire la rasă, sex, vârstă, orientare sexuală, religie, credinţe politice, origine naţională, handicap, origine etnică, identitate sexuală sau orice altă caracteristică protejată de lege și care ar putea fi considerată discriminatorie;
  • să transmită, să acceseze sau să stocheze orice materiale sau comunicări cu caracter ofensator, obscen, precum și a oricăror informații care încalcă prevederile legale în vigoare;
  • să provoace sau să favorizeze breşele de securitate, să desfășoare activități care ar periclita securitatea site-ului www.semblog.ro;
  • să încalce orice drept protejat de drepturile de autor și/sau alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte legi sau regulamente similare prin înregistrarea, copierea sau reproducerea blogului www.semblog.ro.

Materialele, informațiile și articolele postate pe siteul www.semblog.ro pot fi distribuite numai  cu menționarea  sursei şi cu afișarea unui link către siteul www.semblog.ro.

Este interzisă copierea, prelucrarea și distribuirea fotografiilor personale deoarece acestea aparțin în exclusivitate deținătorului siteului.